De afzetprijzen van de Nederlandse basismetaalindustrie waren in september bijna 11 procent hoger dan in september 2016, meldt het CBS. Ook de prijzen van de metaalproducten lagen met 3,7% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Beide sectoren gaan met deze stijging mee in de brede trend die in de hele Nederlandse industrie valt waar te nemen. Gemiddeld zijn de afzetprijzen in de Nederlandse industrie 5% gestegen. 

De positieve ontwikkeling van de afzetprijs van basismetaal valt mede te verklaren door de relatief grote vraag naar staal, die de prijs van dat metaal opdrijft.

Ondanks deze prijsontwikkeling veranderde het door het CBS gemeten producentenvertrouwen in de maand oktober nauwelijks. Het cijfer ging van 8,5% in september naar 8,2% oktober. Dit cijfer drukt het saldo uit tussen positieve en negatieve antwoorden. Producenten in de metaal – basismetaal en metaalproducenten samen – zaten met een cijfer van 7,5% net iets onder het gemiddelde.