Stop de voortdurende verhoging van de AOW-leeftijd: die oproep doet de FNV in een brandbrief aan Wouter Koolmees, minister van sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toenemende onvrede op de werkvloer over de AOW-leeftijd leidt tot acties. Zeker bij de zwaardere beroepen.
Eerder dit jaar agendeerde pensioenfonds PMT ook al dat arbeiders in de metaal hun pensioenleeftijd vaak niet halen vanwege hun zware beroep. Daarin krijgen ze nu dus steun van het FNV. Dat steeds meer beroepsgroepen protesteren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd is niet vreemd, stelt Tuur Elzinga, in het FNV-bestuur verantwoordelijk voor pensioen en AOW: “De mensen die het vroegst beginnen en het zwaarste werk doen, moeten nu het langst doorwerken. Ze gaan later met pensioen en leven gemiddeld ook nog eens korter. Ze moeten op hun versleten knieën naar de eindstreep, en die eindstreep schuift steeds verder op. Zij worden zo op vier verschillende manieren oneerlijk behandeld.”

Om de AOW-leeftijd te bevriezen stelde het FNV eerder dit jaar een 11-puntenplan op. Kern van dit plan is dat de AOW-leeftijd, die nu op 65 jaar en negen maanden staat, tot 2020 bevroren wordt. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat mensen vier jaar eerder (of later) AOW opnemen en moet de overheid maatregelen voor lager betaalden nemen, zoals een doorwerkbonus, spaarregelingen in de cao en het schrappen van boetes op eerder stoppen met werken.
“Het kabinet heeft in crisistijd bezuinigd op de AOW door de leeftijd extra snel te verhogen.” Aldus Elzinga. “Maar de kosten komen nu terecht bij bedrijven en sectoren. En werknemers kost het hun gezondheid.” Nu de economische crisis aan zijn eind is, kan deze crisismaatregel ook opgeschort worden, zo vindt de FNV.