Koninklijke Metaalunie voorzitter Fried Kaanen, voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen en Paul de Krom, bestuursvoorzitter TNO hebben gezamenlijk de eerste MKB Knowledge Deal ondertekend. De deal komt voort uit het feit dat MKB-ondernemingen in de metaalsector meer gebruik moeten gaan maken van de kennis van onderzoeksinstellingen. In deze deal spreken TNO en Metaalunie samen af om te komen tot kennisuitwisseling op concrete onderwerpen.

Volgens brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie zijn er genoeg mogelijkheden om de productiviteit te verhogen, maar is hierover te weinig kennis bij bedrijven. Peter van der Mars, beleidsmedewerker bij de brancheorganisatie, vertelt aan Het Financieele Dagblad dat er vooral over het MKB wordt gesproken en niet met het MKB. “Nagenoeg alle regelingen zijn vanuit een bureau in Den Haag bedacht voor het MKB.”
“Nederland is kampioen kennisontwikkeling, maar de toepassing van die kennis in het MKB kan en moet nog veel beter. Het is goed dat het vraagstuk van kennisverspreiding nu door het georganiseerd bedrijfsleven samen met TNO wordt opgepakt met de Knowledge Deals. MKB-Nederland gaat graag met de staatssecretaris van EZK in gesprek over hoe de overheid dit soort initiatieven verder kan versnellen”, aldus Michaël van Straalen. MKB Knowledge Deals zijn concrete afgebakende projecten waarin het onderwerp door de dealpartners wordt overeengekomen en waarvoor concrete resultaatafspraken gemaakt kunnen worden. Belangrijk is hierbij dat alle partners deelnemen volgens de afspraken die in de deal worden gemaakt. In de nu ondertekende Deal worden specifiek Metaalunieleden gezocht bij specifieke onderwerpen die gezamenlijk met TNO een vorm van een haalbaarheidsstudie doen.