Er is sprake van een steeds groter tekort aan personeel in de Nederlandse industrie. Bijna 16 procent van de industriebedrijven stelt dat het ontbreken van personeel de productie belemmert. Tegelijkertijd kampt de industrie met een toename in vergrijzing, dat maakt het CBS afgelopen week bekend.

Het personeelstekort is niet zo nijpend geweest sinds 1985, het jaar waarin het CBS startte met de tellingen. Niet geheel verrassend valt het opgelopen tekort samen met een toegenomen vraag naar producten, schrijft de Volkskrant. Slechts 11 procent van de bedrijven kampt met onvoldoende vraag. Tijdens de recessie, in het vierde kwartaal van 2009, had 40 procent last van te weinig vraag. Slechts 2 procent van de bedrijven sprak toen van een gebrek aan personeel. Met het gestegen personeelstekort en de hogere vraag naar hun producten stijgt het aantal vacatures in de industrie: sinds het derde kwartaal van 2008 stonden er niet zoveel vacatures open. Per duizend banen van werknemers waren er aan het eind van het derde kwartaal 23 vacatures.

In de industrie werken bijna 9 procent minder mensen dan in 2005, terwijl de sector steeds verder vergrijst. Dit meldt het CBS op basis van nadere analyse van cijfers.