De vakbonden en de leiding van Tata Steel Nederland zijn overeen gekomen dat er bij de op handen zijnde fusie met Thyssenkrupp geen gedwongen ontslagen zullen vallen. “Wel komen in drie jaar tijd 300 tot 400 banen te vervallen vanwege synergievoordelen. Maar die gaan via natuurlijk verloop”, aldus FNV Metaal-voorman Aad in ’t Veld in een reactie. Met het akkoord is er een verdere stap gezet richting fusie, maar is het samengaan tussen de staalgiganten nog geen voldongen feit. Volgens In ’t Veld moet er nog opheldering komen over het samenvoegen van de Nederlandse en Duitse afdelingen, en moeten de Europese Mededingingsautoriteiten hier nog toestemming aan verlenen.

Eerder werd al afgesproken dat in IJmuiden een volwaardige productielocatie blijft bestaan en er geen onderdelen worden opgeheven of overgeplaatst. Het R&D hoofdkantoor van het nieuwe fusiebedrijf zal in Nederland blijven, de huidige bestuursstructuur zal worden gehandhaafd en het hoofdkantoor van de joint-venture komt in Amsterdam te staan.