De inkoopmanagers van Nederland zien de industrie opnieuw groeien. De zogenaamde Purchase Managers Index (PMI) van branchevereniging NEVI, daalde weliswaar licht naar 61.5 in maart – het laatste getal in vijf maanden. Maar dat betekent nog steeds een forse verbetering van de bedrijfsomstandigheden.

De productieomvang steeg in maart sterk. De grotere productieomvang werd ondersteund door een verdere flinke toename van de nieuwe orders. Deze toename was een van de grootste sinds het begin van dit onderzoek, maar wel de kleinste sinds oktober. De export orders lieten kleinste stijging zien in tien maanden.

De groei van de werkgelegenheid was iets minder groot dan de afgelopen records, maar bleef groter dan alle andere onderzoeksperiodes van dit onderzoek. Dit leidde tot de kleinste toename van de achterstanden in zes maanden. De verlenging van de levertijden in maart was de grootste ooit. Dit ondanks een minder grote uitbreiding van de inkoopactiviteiten.

In een commentaar op de cijfers laat hoogleraar prof. dr. Arjan van Weele van de NEVI-leerstoel Purchasing and Supply Management aan de Technische Universiteit Eindhoven weten: “Hier en daar verschijnen in de Nederlandse financiĆ«le pers berichten als zou de Nederlandse economie afzwakken. Dit is onjuist. Zeker voor de Nederlandse industrie. Wat er aan de hand is, is dat het groeitempo iets afzwakt. De inkoopmanagersindex registreert het contract volume dat door inkopers in de markt is gezet. Een waarde boven 50 betekent dat het contractvolume is toegenomen. Een waarde beneden 50 geeft het tegenovergestelde aan. De NEVI PMI kwam over maart uit op 61.5, hetgeen iets lager was dan 63.4 in februari. Er is dus sprake van een iets lager groeitempo. Maar niettemin van een aanzienlijke toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand.”

foto: Hloom