De gemiddelde dagproductie van de metaalindustrie was in de maand april van dit jaar 5,2% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat terwijl de gemiddelde dagproductie in maart juist nog iets lager uitviel dan vorig jaar. Deze cijfers zijn door het CBS vandaag bekend gemaakt.

Verschillen tussen metaalproducten en basismetaal

Maar tussen de twee sectoren die samen de metaalindustrie vormen – basismetaalindustrie en metaalproductenindustrie – bestaan grote verschillen. De metaalproductenindustrie produceerde afgelopen april flink meer dan vorig jaar en noteerde een stijging van 6,6%. De basismetaal daarentegen produceerde juist iets minder, en noteerde een afname van -1,6%. Voor beide sectoren geldt wel dat de cijfers een stuk gunstiger uitvallen dan in maart. Toen noteerde de basismetaalindustrie een afname van -2,4% en liet ook de metaalproductenindustrie een negatief resultaat zien ten opzichte van een jaar eerder (-0,5%).

Andere sectoren

De gemiddelde dagproductie van de gehele industrie – alle bedrijfstakken samen – was in april 5 procent hoger dan in april 2017. De stijging is groter dan in maart. Al ruim twee├źnhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in april 2018 opnieuw het sterkst met 17,4%. Ook de elektrische apparaten-industrie (+ 12,8%), de machine-industrie (+9,2%) en de voornoemde metaalproductenindustrie (+ 6,6%) presteerden boven het nationale gemiddelde.

Vertrouwen producenten positiever

Na twee dalingen op rij, is het producentenvertrouwen in mei weer toegenomen en bereikte de op twee na hoogste waarde ooit. Producenten waren in mei vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.
Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) was in mei nagenoeg even hoog als in april.