Bedrijven in de industrie hebben regelmatig te kampen met cyberaanvallen die leiden tot financiële schade. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend maakte in de Cybersecuritymonitor 2018 [PDF]. Zo meldt 6% van de bedrijven dat het ooit een schadepost had door uitval van systemen door een cyberaanval. Een verrassende uitkomst, omdat dit percentage het hoogst is van alle bedrijfstakken; en daarmee dus hoger dan traditionele slachtoffers van cyberaanvallen zoals de financiële en de ICT-sector. Ook als gekeken wordt naar het totaal aantal ICT-veiligheidsincidenten – al dan niet met schade, al dan niet veroorzaakt door een cyberaanval – scoort de industrie hoog. Maar liefst 36% van de bedrijven heeft wel eens te maken gehad met zo’n incident. Daarmee laat de industrie alleen maar de financiële instellingen (37%) voor zich in de statistieken.

Een van de mogelijkheden dat het aantal incidenten zo hoog ligt, heeft wellicht te maken met het Internet-of-Things (IoT). Steeds meer apparaten en machines zijn verbonden met internet, en daarmee gevoelig voor een aanval van buitenaf. Hieronder vallen onder meer ‘SCADA’-gerelateerde apparaten, die doorgaans veel aandacht vanuit cybersecurityperspectief krijgen. SCADA staat voor Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA-systemen bieden de mogelijkheid om machines te controleren zoals motoren, generatoren en fysieke sensoren. SCADA-geschikte apparaten worden veel gebruikt in de industrie.