De metaalbranche – bij monde van de Koninklijke Metaalunie – constateert dat er nog een hoop moet gebeuren om de erkende maatregelen energiebesparing, die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil actualiseren, goed aan te laten sluiten op de dagelijkse ondernemerspraktijk. De lijsten moeten met ingang van 1 januari 2019 van kracht worden. Metaalunie heeft gereageerd op de conceptlijsten: “Metaalunie is een warm voorstander van energiebesparing, zeker als de voorgeschreven maatregelen zich binnen een termijn van vijf jaar laten terugverdienen. Maar de wijze waarop de jongste update is aangepakt, baart echter zorgen”.

“Er staan, ondanks waarschuwingen, veel fouten in de conceptlijst. Dat levert niet de administratieve lastenverlichting op die met de lijst beoogd wordt en niet de bestuurlijke lastenverlichting voor de controlerende en handhavende overheid. Laat staan dat energie besparen als een kans wordt gezien.” Metaalunie dringt daarom al maanden aan op wezenlijk inhoudelijk overleg; niet alleen over de maatregellijst maar zeker ook over de aanstaande informatieplicht. Ondernemers zouden de overheid uiterlijk op 1 juli 2019 digitaal moeten informeren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. ”We rekenen erop dat het ministerie de opmerkingen alsnog verwerkt tot een realistische lijst met maatregelen, zodat ondernemers met een goed gevoel verder aan de slag kunnen met energiebesparingsmaatregelen”, zegt Wyfker.

Grootverbruikers moeten maatregelen treffen
In de wet staat dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, alle energiebesparende maatregelen moeten treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Om ondernemers eenvoudiger aan die regel te laten voldoen, is enkele jaren geleden per sector de erkende maatregelenlijst energiebesparing afgesproken tussen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en het bedrijfsleven. De lijsten zijn niet verplicht maar spelen wel een belangrijke richtinggevende rol, ook als een ondernemer een eigen alternatieve maatregel bedenkt. Deze branche-specifieke lijsten zijn daarom destijds zorgvuldig doorgerekend door specialisten op een terugverdientijd van vijf jaar. Voor leden van Metaalunie is er de lijst metalelektro en MKB-metaal. Nu, enkele jaren verder, wil het nu verantwoordelijke ministerie van EZK de lijsten actualiseren. De lijsten zijn geüniformeerd en uitgebreid met nieuwe maatregelen.