Het producentenvertrouwen in de metaalindustrie is iets toegenomen. Het vertrouwen ging van 9,1 in april naar 9,2 in mei. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Daarmee is het vertrouwen van producenten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie hoger dan het industriebrede gemiddelde van 4,7. En er kwam meer goed nieuws van de statistici van het CBS: de afzetprijzen van de metaalproductenindustrie waren in april 2,1 procent hoger dan in april 2018.

Afzetprijzen
De ontwikkeling van de afzetprijzen in de metaalproductenindustrie bleef iets achter bij die van de gehele industrie. Daar waren de afzetprijzen in april namelijk 3,2 procent hoger dan in april 2018. De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in april ruim 10 procent duurder dan in april 2018. In maart lagen de prijzen van aardolieproducten bijna 12 procent hoger dan een jaar eerder.

Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in april 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. In maart was er een prijsdaling van 0,5 procent.

In de meeste bedrijfstakken van de industrie lagen de prijzen in april 2019 hoger dan een jaar eerder.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen in de gehele industrie is lager dan die in de metaalsectoren en nam af, van 6,7 in april naar 4,7 in mei. Dat is het laagste niveau na 2016. De ondernemers waren vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille.
Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.