ABN Amro heeft een nieuwe sectorprognose voor de industrie in 2020 uit. En die is niet onverdeeld positief. Volgens de grootbank valt een herstel niet eerder dan in de tweede helft van 2020 te verwachten. En een krachtig herstel pas in 2021. Maar – zo besluit de bank – het begeleidende artikel: “Gelukkig hebben de meeste industriële bedrijven voor 2019 enkele zeer goede jaren beleefd, waardoor zij veel vet op de botten hebben.”

Het zijn vooral buitenlandse ontwikkelingen de de vaderlandse industrie dwarszitten.

ABN Amro:

Onder invloed van de wereldwijde handelsspanningen en de kwakkelende Duitse auto-industrie was 2019 een enigszins teleurstellend jaar voor de Nederlandse industrie, met een krimp van de industriële productie met één procent. Niet alleen de wereldwijde productiedaling eist nog steeds zijn tol, ook het negatieve sentiment onder ondernemers zal volgens ABN AMRO in 2020 effect blijven hebben op de Nederlandse industrie. Zij verwacht dat de industrie ook in het komende jaar met 1,5 procent zal krimpen.

Maar het is niet alleen het buitenland. Ook de perikelen rondom PFAS en stikstof staan groei in de weg. De bank hierover:

Niet alleen de afvlakkende groei van de economie, maar ook de stikstof- en PFAS-problematiek heeft een negatieve impact op de industriële sector. Zo staat de metaalbewerking volgens ABN AMRO een moeilijk jaar te wachten. De stikstof- en PFAS-problematiek is nadelig voor bouwprojecten en dat resulteert in 2020 in een daling van de vraag naar metaalproducten.

Maar zal het weer beter gaan dan? Volgens de bank wellicht later dit jaar:

ABN AMRO verwacht dat een krachtig herstel van de Nederlandse industrie vóór 2021 niet voor de hand ligt. Waarschijnlijk zal de productie in het eerste en het tweede kwartaal van 2020 verslechteren, waarna een geleidelijk herstel kan optreden.

Deze voorspelling is ook terug te zien in de cijfers voor de metaalproductenindustrie. Na een krimp in 2020 projecteert de bank toch weer een volumegroei voor 2021. Herstel is in zicht, maar we moeten er nog even op wachten.