Deze week stemde het Europees parlement in met de zogenaamde Green Deal. Dit ambitieuze plan uit de koker van Eurocommisaris Frans Timmermans, moet ervoor zorgen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is. Voorzitter van de de Europese Commissie Urusla von der Leyen heeft het plan speerpunt van haar beleid gemaakt. De unie wil de komende tien jaar in totaal 1 biljoen (1000 miljard) euro vrijmaken voor het slagen van het plan. Het orgaan van de Europese aluminiumindustrie (European Aluminium) wil best meewerken aan de Europese ambitie, maar vraagt wel om andere beleidskeuzes. Zo valt te lezen in een opiniestuk van voorzitter Gerd Götz.

Götz schrijft: “De Europese vraag naar aluminium zal naar verwachting toenemen, aangezien het materiaal bij uitstek wordt gebruikt door producenten van schone technologie in toepassingen als hernieuwbare energie, batterijen, elektriciteitssystemen, energie-efficiënte gebouwen en duurzame mobiliteit.

Europa produceert echter slechts 7 procent van het wereldwijde primaire aluminium en dit percentage is de afgelopen 20 jaar voortdurend gedaald. Als gevolg daarvan moet de EU ongeveer 50 procent van haar primaire aluminiumbehoefte importeren. En dat terwijl de CO2-voetafdruk van de productie van primair aluminium in Europa veel lager is dan het wereldwijde gemiddelde: ongeveer 7 kg CO2 per kg geproduceerd aluminium vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 18 kg en een Chinees gemiddelde van 20 kg.”

Götz vraagt om een drietal maatregelen van de Europese politiek: “Ten eerste moet de productie van gerecycleerd aluminium worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door investeringen in innovatieve technologieën en opvangsystemen, in plaats van te vertrouwen op de invoer van koolstofrijk aluminium uit derde landen. Volgens onze voorspellingen kan meer recycling tot 2050 een extra besparing van 1,5 miljard ton CO2-uitstoot opleveren. Voor de productie van gerecycled aluminium is slechts 5% van de energie nodig die voor de productie van primair aluminium wordt gebruikt.

Ten tweede heeft Europa een toekomstgericht EU-mededingingsbeleid nodig, met soepelere regels voor staatssteun. De lidstaten moeten de aluminiumsmelterijen beschermen tegen oneerlijke concurrentie van producenten uit landen met een grotere koolstofvoetafdruk, goedkopere toegang tot elektriciteit en energiesubsidies.

Ten derde moeten de bestaande en nieuwe EU-financieringsinstrumenten, zowel van de overheid als van de particuliere sector, worden vereenvoudigd, bevorderd en moeten er meer middelen worden uitgetrokken voor de ondersteuning van baanbrekende technologieën die de industrie koolstofvrij kunnen maken en het circulaire karakter kunnen versterken.”

Götz maant de Europese politici tot snelle actie: “Er is geen tijd te verliezen. Als we nu niet in actie komen, kan de Europese industrie haar kans om de groene overgang te leiden en een strategisch materiaal te leveren dat nodig is voor het koolstofvrij maken van onze economie, verliezen.”

Foto: CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP.