ABN Amro bracht onlangs een rapport uit met vooruitzichten op grondstoffen in 2020. De meeste grondstoffen zullen dit jaar een lichte prijsstijging laten zien, verwachten de economen van de bank. Dat geldt ook voor de basismetalen aluminium, zink en koper. Voor nikkel daarentegen wordt een veel sterkere stijging verwacht.

De bank schrijft op haar website:

2019 was een goed jaar voor de CRB-index vanwege hogere energie- en goudprijzen. Dit ondanks zwakkere wereldwijde groei en wereldwijde handel. Voor 2020 verwachten we slechts een bescheiden opwaartse beweging in de CRB-index vanwege een stabilisatie of een lichte verbetering van de vooruitzichten voor de wereldeconomie, geen serieuze periodes met risicoaversie, een ietwat zwakkere dollar en accommoderend monetair beleid door de Fed en de ECB. Toch kunnen bevoorradingsproblemen tijdelijke pieken veroorzaken in de prijzen van olie, palladium, nikkel, granen en soft commodities (zoals suiker, koffie en cacao).

Basismetalen
De prijs van basismetalen dankt de voorspelde stijging aan een iets verbeterd macroeconomisch klimaat en een positievere uitgangspositie van de handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten. En ondanks dat het economische klimaat onzeker blijft, verwacht ABN dat stimulerende maatregelen van centrale banken in de VS en Europa zullen bijdragen aan een prijsstijging. Verder dragen ook een stijgende urbanisatiegraad van de wereldbevolking, de daarbij horende electrificatie én de energietransitie bij aan meer vraag en hogere prijzen van basismetalen.

Foto: ABN Amro