Bedrijven die omzetschade lijden door de maatregelen voor aanpak PFAS en stikstof, kunnen ook gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dit heeft staatssecretaris Van Veldhoven met de minister van SZW afgesproken. VNO-NCW en MKB-Nederland hadden hier eerder voor gepleit en zijn tevreden met het besluit. De NOW-maatregel was in eerste instantie in het leven geroepen voor omzetschade door corona. De stikstof- en PFAS-problematiek heeft ook voor veel bedrijven in de metaalsector voor omzetverlies geleid.

De NOW verangt de Werktijdverkorting, die is ingetrokken. Voorwaarde voor deelname NOW is dat een bedrijf haar werknemers loon doorbetaalt. De NOW is een verruiming van de regeling Werktijdverkorting. Een ondernemer die een omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Ook oproepkrachten en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vallen onder de regeling.

ABN-Amro becijferde eerder dat de onzekerheid over het stikstof- en PFAS-beleid zorgt dat de omzet in de industrie in 2020 jaar met 1,5 procent zou kunnen dalen.

Foto Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Arenda Oomen