Het ondernemersvertrouwen in de metaalsector (basismetaal- en metaalproducten-industrie) heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een enorme uitglijder gemaakt. Het ondernemersvertrouwen komt uit op -32,7 tegen 3,8 in het vorige kwartaal. De metaal deelt in de malaise, die in de hele economie wordt gevoeld. Maar er zijn flinke verschillen tussen sectoren. Zo is het ondernemersvertrouwen in de horeca (-84,3) en vervoer en opslag (-50,1) nog veel lager. En in sectoren als detailhandel (-12,8) en bouwnijverheid (-10,6) heeft het vertrouwen veel minder schade opgelopen.

Gemiddeld is het ondernemersvertrouwen in Nederland in het tweede kwartaal gedaald naar -37,2. Dit is de sterkste afname ooit gemeten en komt nog een stuk lager uit dan het dieptepunt van de financiële crisis. Het vertrouwen is het laagst in de horeca. De verwachtingen voor de komende drie maanden zijn in alle bedrijfstakken negatief, maar onderlinge verschillen zijn groot. Dit melden het CBS (cijfers), KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in april 2020, voor de op 6 mei aangekondigde versoepeling van de maatregelen.

Ondernemers hebben in april voor negen economische indicatoren hun verwachting gegeven ten opzichte van drie maanden eerder. Voor elk van deze indicatoren zijn er meer ondernemers die een negatieve ontwikkeling verwachten dan ondernemers die een positieve ontwikkeling verwachten. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder liet elk van deze indicatoren nog een positief saldo zien. Ondernemers zijn vooral negatief over het economisch klimaat. Bijna 69 procent van de ondernemers verwacht een verslechtering van het economisch klimaat in de komende drie maanden, terwijl slechts 3 procent een verbetering verwacht.

Van alle indicatoren zijn de verwachtingen over de omzet het sterkst afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Hiervan is het saldo afgenomen van bijna 28 procent in het tweede kwartaal van 2019 naar ruim -54 procent in het tweede kwartaal van 2020. In de horeca zijn de omzetverwachtingen het sterkst negatief van alle bedrijfstakken. Daar voorziet bijna 90 procent van de ondernemers in het lopende kwartaal een lagere omzet dan in de voorgaande drie maanden.

foto: mystic_mabel