industrieDe industrie krijgt dit jaar van alle sectoren van de Nederlandse economie de hardste klap van de recessie. Door het wegvallen van de internationale vraag vallen de machines in de eerste maanden van dit jaar grotendeels stil. In de tweede helft van dit jaar gloort er wellicht een voorzichtig herstel.

De productie van de industrie daalt dit jaar met bijna 8 procent, zo blijkt uit nieuwe prognoses die het economisch bureau van de Rabobank maandag presenteerde. Die historisch sterke daling komt vooral door het instorten van de internationale handel.

Veel bedrijven in de Nederlandse chemie, de metaalindustrie en de elektrotechniek maken deel uit van wereldwijde productieketens; ze leveren vooral onderdelen van producten die in een ander land verder worden afgemaakt. Ze zijn voor hun afzet dan ook sterk afhankelijk van de uitvoer en worden hard geraakt door de sterk teruggevallen vraag uit het buitenland.

Lage productie
De lage productie in de industrie werkt ook zelfversterkend. Door de lagere inkomsten stellen fabrieken hun investeringen uit, waardoor de fabrikanten van bijvoorbeeld machines en vrachtwagens de vraag sterk zien dalen. Zij bestellen daardoor op hun beurt weer minder kunststof en metaal, waardoor de orders in de chemie en staalindustrie nog verder afnemen.

De industrie kan alleen herstellen als de wereldhandel weer toeneemt. Ook moet het diep gezonken vertrouwen bij zowel producenten als consumenten weer terugkeren.

Zwaarste klappen
De economen van ING voorzagen in maart eveneens de zwaarste klappen voor de industrie. Zij voorspelden zelfs een productiedaling van 15 procent. Industriedeskundige Carlijn Bijvoets van ING is echter postief over de kansen op herstel. “We voorzien voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar zeker kleine plusjes”, aldus Bijvoets. “Als de internationale vraag weer aantrekt en de huidige voorraden zijn verkocht, zullen de machines weer worden aangezet.”

Haar collega-deskundige van de Rabobank Henri Cocu houdt echter een slag om de arm. “Wij voorzien het herstel op zijn vroegst begin volgend jaar, maar zelfs dat is onzeker. Het is allemaal afhankelijk van de ontwikkeling van de wereldhandel en de terugkeer van stabiliteit op de financiële markten.”

Transportsector
Naast de industrie lijdt ook de transportsector zwaar onder de verzwakking van de internationale economie. Door de geringe buitenlandse vraag en de lage productie in de Nederlandse fabrieken is er nog maar weinig te vervoeren. “Dit is een jaar van overleven”, stelt transportdeskundige Rico Luman van ING. Herstel zal volgens hem pas begin volgend jaar komen, het eerst bij de binnenvaart. “Zij vervoeren veel basismaterialen, vooral naar fabrieken in Duitsland. Als die weer beginnen met produceren, kan de boel weer gaan draaien.”

Volgens beide banken ontkomt dit jaar geen enkele sector aan een krimp. Alleen winkels die voedingsmiddelen verkopen, mogen nog rekenen op een hogere omzet dan vorig jaar. “Mensen blijven immers eten. Ze zullen vaker kiezen voor luxer thuis eten in plaats van uit eten”, aldus de Rabobank.
Bron:Telegraaf