ArrowChartDown-250x250De afzetprijzen van de Nederlandse industrie exclusief de aardolie-industrie waren in september 4,2 procent lager dan in september 2014. Inclusief de aardolie-industrie komt de prijsdaling in de industrie uit op 9,1 procent.

Producten van de voedingsmiddelenindustrie waren 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dat hangt onder meer samen met de prijsdaling van zuivel door het afschaffen van de melkquota per 1 april. Ook de prijzen van graan, rijst en andere agrarische grondstoffen dalen. Verder waren de prijzen van basismetaalproducten lager. Dit gaat samen met de dalende prijzen van staal.

Daarentegen waren producten van de machine-, de auto-,  de kunststof- en rubberindustrie en metaalproducten iets duurder dan een jaar eerder. 
Producten van de aardolie-industrie waren in september 35,4 procent goedkoper dan in september 2014. De prijzen van de producten van de chemische industrie waren 13,6 procent lager dan een jaar eerder. Ook in deze bedrijfstak leidt een lagere olieprijs tot lagere afzetprijzen.

Deze ontwikkelingen zijn ongunstig voor de Nederlandse industrie maar niet voor het MKB-Metaal. Terwijl de inkoopprijzen dalen, stijgen de verkoopprijzen van het MKB-metaal iets. Deze ontwikkeling blijkt ook uit de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie over het MKB-metaal. Dit betekent een kleine margeverbetering voor het MKB-metaal.

Lees de Economische Barometer.