27857548126_a22f0cdb96_zIn een commentaarstuk roept het Technisch Weekblad (TW) de staalindustrie op om meer te doen aan innovatie. De aanleiding voor de column is de aankondiging van Tata Steel dat het bedrijf het Hisarna-project  wil uitbreiden. Hisarna is een mooi voorbeeld van innovatie, zo betoogt het artikel in TW, maar het is onvoldoende.

Hisarna behelst een slimme productiemethode die 20% minder CO2 uitstoot dan conventionele methoden. In het Hisarna project wordt samengewerkt door Tata, ThyssenKrupp, ArcelorMittal en Voestalpine. Het is een voorbeeld van samenwerking in de Europese staalindustrie waar meer voorbeelden van te zien zouden moeten zijn, zo stelt het TW. De EU heeft namelijk verschillende potjes staan waar de bedrijven uit zouden kunnen putten ter ondersteuning van R&D- en innovatieprojecten. En uit een onderzoek van Price Waterhouse Coopers in 2014 (Making innovations go further in metals, [PDF]) bleek al dat managers in de staalindustrie het belang van innovatie meer dan in andere sectoren onderkenden, maar hun eigen bedrijf als weinig innovatief inschaalden. Een curieuze discrepantie. Wil de Europese staalindustrie het hoofd bieden aan Chinese en Russische concurrentie, dan zal het moeten innoveren.