3669849008_96b5411cb5_zDe metaal- en technologische industrie zit weer in de lift. De productie groeit sinds 2014 en de afgelopen twee jaar was sprake van herstel van de werkgelegenheid. Ook voor 2017 houdt UWV rekening met een bescheiden banengroei. De komende twee jaar worden naar schatting 25.000 vacatures per jaar verwacht. Vooral technici zijn moeilijk te vinden, van mbo- tot universitair niveau. Dit staat in een vandaag verschenen rapport van UWV over de metaalsector.

Of het herstel van de werkgelegenheid doorzet is afhankelijk van de conjunctuur en de exportmogelijkheden voor bedrijven in de sector. Daarnaast leidt de technologische ontwikkeling tot een groeiende arbeidsproductiviteit en kunnen bedrijven dus steeds meer produceren met minder mensen. Bovendien is er niet overal sprake van herstel. Zo hebben de staalbedrijven en bedrijven die leveren aan de offshore het op dit moment moeilijk. 

Vraag naar vakkrachten

De sector, die werk biedt aan ruim een kwart miljoen werknemers, kent een grote variatie aan bedrijven: van traditionele metaalbewerking tot het hightech technologie-segment. En van het MKB-metaal tot de grote bedrijven. Veel van deze ondernemingen hebben moeite om technische vakmensen te vinden, zoals monteurs, gespecialiseerde lassers en cnc-verspaners. Ook tekenaars, calculators, werkvoorbereiders en hoger opgeleide engineers zijn gewild. UWV verwacht dat bedrijven ook de komende jaren moeite zullen hebben met het vervullen van deze vacatures.

Bijna de helft van de werknemers in de sector is middelbaar opgeleid. Technologische ontwikkelingen als 3D-printing, robotisering en digitale productie leiden echter tot een grotere vraag naar hoger opgeleiden. Ook hechten bedrijven in toenemende mate belang aan een brede inzetbaarheid van werknemers en competenties zoals flexibiliteit, zelfstandigheid en het kunnen omgaan met klanten en toeleveranciers. Daarnaast blijft technische bijscholing van groot belang.

Kansen voor werkzoekenden

De sector biedt, zeker in vergelijking met veel andere sectoren, goede kansen voor afgestudeerde mbo’ers, hbo’ers en academici. De beste mogelijkheden zijn er in de richtingen mechatronica, metaalbewerking, industriële installaties, elektrotechniek en werktuigbouw. Daarbij moet de metaalindustrie concurreren met andere branches en sectoren: afgestudeerden kunnen namelijk ook aan de slag in andere segmenten van de industrie of bij technische dienstverleners.

Ook voor werkzoekenden zijn er kansen, met name voor werkloze technici die eerder in de sector werkten. Op alle niveaus is er vraag naar personeel. Technologische ontwikkeling leidt er op dit moment dus niet toe dat deze werkzoekenden niet meer terug kunnen keren in de sector. Wel zijn werkgevers vaak op zoek naar werknemers die kunnen doorstromen naar de hogere mbo-niveaus. Met de toenemende problemen bij het vervullen van vacatures staan bedrijven in de sector daarnaast steeds vaker open voor zij-instromers. UWV werkt op verschillende plekken in het land intensief samen met sociale partners bij de werving en scholing van deze werknemers. Ook de sectorfondsen investeren in het behoud van personeel en het bevorderen van zij-instroom.

Foto: mystic_mabel