26591130496_8338228516_zIn een brandbrief waarschuwen 34 Duitse topeconomen voor een financiële crisis zoals die ook in de vroege jaren ’90 plaatsvond. De brief – die in bezit is gekomen van de Frankfurter Allgemeine Zeitung – is gericht aan de Duitse minister van economie, maar gaat de meeste Europese landen aan. De boodschap is: als banken niet aan veel strengere regels worden gehouden als het aankomt op eigen vermogen, zijn de risico’s voor de Europese economieën enorm. 

Volgens de economieprofessoren moeten de Europese landen en de Europese commissie hun verzet tegen strengere regels voor banken staken. In het zogenaamde Bazel Overleg praten toezichthouders uit verschillende geïndustrialiseerde landen samen met opkomende economieën over het wereldwijd aanscherpen van regels voor kapitaaleisen van banken. Ook Nederland doet mee in dat overleg. Een van de voorstellen voor het nieuwe Basel IV-akkoord is dat banken niet langer zelf hun risico’s mogen berekenen maar moeten voldoen aan hogere minimum kapitaaleisen dan nu zijn afgesproken.

Verzet tegen Basel IV

Verschillende Europese landen en banken verzetten zich tegen scherpere regels. Ook de Nederlandse Vereniging van Banken. Zij zijn van mening dat het verstrekken van sommige hypotheken – zoals bijvoorbeeld in Nederland – minder risicodragend is en dat daar niet dezelfde strenge kapitaaleisen voor zouden moeten gelden dan voor risicovollere kredieten. De Duitse professoren slaan alarm: als het verzet standhoudt en Europese banken niet aan een strenger regime worden gehouden kunnen de gevolgen verstrekkend zijn: “Banken zijn veel minder goed in staat problemen op te vangen dan ze zelf veronderstellen. De risico’s zijn dus voor de rekening van belastingbetalers.”

foto: DennisM2