De werkloosheid is het afgelopen jaar sterk gedaald. Een jaar geleden zaten nog 588.000 mensen zonder werk. Nu zijn er nog 482.000 mensen op zoek naar een baan. Dat blijkt uit werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de werkloosheid in een jaar tijd met ruim 100.000 mensen gedaald. Dat is de grootste daling in 10 jaar tijd. Bijna 8,5 miljoen mensen hebben nu een baan. Vooral in de bouw, de uitzendbranche en bij technische bedrijven kwamen er het afgelopen jaar veel banen bij. Dat gold ook voor de metaalindustrie, hoewel er duidelijke verschillen binnen de sector te zien zijn.

Groei- en krimpsegmenten metalektro industrie

Binnen de metaalsector verschilt het beeld tussen de branches. In de auto-, metaalproducten en de elektrische apparatenindustrie zagen veel bedrijven de werkgelegenheid in 2016 stijgen. Zij lijken het meest te profiteren van de aantrekkende economie. Dit geldt zeker voor bedrijven die leveren aan de bouw, automotive en food industrie. Andere branches hebben het lastiger. Met name in de basismetaal en de overige transportmiddelenindustrie zagen veel bedrijven de werkgelegenheid in 2016 krimpen. Vooral bij
bedrijven die leveren aan de olie- en gas (gerelateerde) industrie, waaronder offshore en maritieme industrie, is sprake van banenkrimp. De sterke daling van de olieprijs heeft daar een negatief effect op de werkgelegenheid. Ook staalproducenten lijken het op dit moment moeilijk te hebben, mede vanwege de import uit China. Over het geheel genomen zijn de vooruitzichten voor de sector wel nog steeds positief en wordt rekening gehouden met een kleine banengroei in 2017.