De Europese loonkosten in de industrie en dienstensector stegen in het derde kwartaal van 2016 met 1,9% ten opzichte van hetzelfde jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die vandaag door het Duits bureau voor de statistiek werden gepresenteerd. Uit dezelfde cijfers blijkt dat Nederland met een stijging van 1,8% dicht bij het gemiddelde blijft. Er zijn echter in de EU grote verschillen te zien, ook in de grotere economieën. Zo daalden de loonkosten in Italië met een half procent, terwijl in Duitsland er een stijging van 2,3% viel te noteren. Oost-Europese landen tekenden voor de hardste stijgingen en dalingen. Zo daalden de loonkosten in Kroatië met 5,5%. In Tsjechië en Roemenië daarentegen stegen de loonkosten met respectievelijk 9% en 14,4%. 

Der Spiegel ziet in een artikel zowel voor- als nadelen aan de bovengemiddelde stijging van de loonkosten in eigen land: “De vergelijking tussen Europese landen laat opnieuw zien dat arbeid in Duitsland snel duurder wordt dan in bijvoorbeeld Zuid-Europa. Hoge loonkosten zijn slecht voor het concurrentievermogen van een economie. Het laat echter ook zien dat de arbeidsmarkt goed functioneert en dat de arbeidsproductiviteit hoog is.”

Foto: Rock Cohen