Het CBS heeft vandaag de cijfers over het wegvervoer van goederen over 2016 bekend gemaakt. Nederlandse vrachtauto’s vervoerden in totaal 657 miljoen ton aan goederen in 2016. Dit is een stijging van 2,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Maar het beeld is over verschillende goederensoorten wisselend. Zo steeg het wegvervoer van ertsen, metaalafval en geroost ijzerkies naar 6 miljoen ton. Een plus van maar liefst 32,5% ten opzichte van 2015. Ook het vervoer over de weg van ijzer, staal en non-ferrometalen nam flink toe met 16,6% naar 16,9 miljoen ton. Het vervoer van voertuigen en machines steeg echter maar 0,7% naar 189,2 miljoen ton vervoerd gewicht.

De toename van het totaal aantal vervoerde goederen komt vooral op het conto van binnenlands transport, aldus het CBS. Bij deze ritten, waarbij goederen zowel in Nederland worden geladen als gelost, groeide het vervoerd gewicht met 4 procent tot 529 miljoen ton. Het totale internationale vervoer van en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s daalde in 2016 licht.

Ook deze trend is echter niet over alle goederensoorten gelijk. Zo groeide namelijk het internationale wegtransport door Nederlandse vrachtwagens van de goederensoort ‘ertsen, metaalafval en geroost ijzerkies’ en de goederensoort ‘ijzer, staal en non-ferrometalen’ met respectievelijk 36% en 7%.

Foto: Vincent Desjardins