“Tel Trumps investeringsplannen in de Amerikaanse infrastructuur op bij een groeiende Chinese vraag naar koper. Zet dit in een groter kader van kopertekorten die volgens Goldman Sachs halverwege dit jaar echt nijpend zullen worden. En kijk dan naar de mijnwerkersstakingen in Chili die de aanvoer van kopererts telkens weer in gevaar brengen. Het beeld dat er dan ontstaat wijst er op dat de koperprijzen dit jaar duurzaam en flink zullen gaan stijgen. 2017 wordt een gamechanger.” Deze voorspelling doet een Canadese marktanalist in een artikel op Yahoo Finance.

Vorige week eindigde een staking van ruim veertig dagen in ’s werelds grootste kopermijn Escondida, in Chili. Mijnwerkers maakten gebruik van een specifieke voorziening in de Chileense wet om de staking eenzijdig te eindigen met behoud van hun huidige contractsvoorwaarden, maar die tevens hun werkgever BHP Billiton dwingt de komende 18 maanden met een oplossing te komen voor het arbeidsconflict dat draait om hogere lonen. Met deze eenzijdige stap van de stakers is het conflict dus niet opgelost. Kenners zijn bang dat hiermee de productie van de mijn niet weer op het oude niveau terug zal komen en dat er weinig voor nodig is de vlam opnieuw in de pan te laten slaan, met alle gevolgen voor de Chileense koperproductie van dien.

Foto: Peter Collins