Sinds de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt verhoogd van 65 naar 67, halen steeds meer mensen met een zwaar beroep hun pensionering niet. Ze melden zich voortijdig ziek en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun pensioen te overbruggen. Dat meldt de Volkskrant vandaag. In de metaalindustrie is het aantal mensen dat arbeidsongeschikt raakt zelfs verdubbeld.

Jan Berghuis van het pensioenfonds PMT – het pensioenfonds voor de metaal – verklaart: “De pensioenleeftijd stijgt zo snel dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden. En het einde van de groei van nieuwe arbeidsongeschikten is nog lang niet in zicht. We hebben een beperkte regeling om vervroegd te kunnen stoppen met werken. Die is in 2020 afgelopen. Dan verwacht ik een explosieve stijging.”

Deze trend markeert een kentering. De afgelopen jaren bleef het aantal arbeidsongeschikten in de WIA, de oude WAO of in de Wajong voor jonggehandicapten redelijk stabiel in ons land.