De export van industriële producten naar China was in de eerste acht maanden van 2018 goed voor bijna 4,8 miljard euro. Dat is 860 miljoen euro (15 procent) minder dan in dezelfde periode van 2017. De afname wordt deels verklaard doordat China minder industrieel afval importeert. De export van Nederlands industrieel afval naar China daalde in waarde van 830 miljoen euro naar 340 miljoen euro (-60%). En dat geldt ook voor het aandeel metaalafval daarbinnen: dat bedroeg in januari tot en met augustus 2017 nog 180 miljoen euro. Een jaar later was dit nog maar 118 miljoen euro.

Nieuwe regels
Bij export van industriële producten denken velen wellicht niet meteen aan afval. Maar traditioneel is het aandeel van industrieel afval (mineraal afval, metaalafval, papierafval en plastic) groot in de export van de Nederlandse industrie naar China. Ondanks de daling maakt het aandeel afval nog steeds 7% uit van de totale industriële export. Maar vorig jaar kondigde de Chinese overheid nieuwe wetgeving aan die het importeren van afval aan banden legt. China hoopt hiermee vervuiling tegen te gaan en te stijgen in de wereldwijde toeleveringsketen. Zo is het vanaf 2019 onmogelijk nog afgedankte koperkabels en elektromotoren met koperen onderdelen aan Chinese recyclebedrijven en sloperijen te verkopen. De markt voor afgedankt metaal verplaatst zich vanwege de Chinese regels meer en meer naar Zuid-Oost Azië.

Bron: CBS
Foto: Pixnio