De Nederlandse industrie – waar de bedrijfstakken metaalproducten en basismetaal deel van uitmaken – produceerde in 2018 3,7 procent meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, die vandaag bekend werden gemaakt.

Totaal bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) groeide in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Met het bekend worden van dit cijfer, kon ook het bbp over het hele jaar 2018 berekend worden. Het bbp was vorig jaar 2,5 procent groter dan in 2017. Dat is iets minder dan de 2,9 procent in 2017. De groei in 2018 is vooral te danken aan meer consumptie en meer investeringen. Ook het handelssaldo droeg positief bij, maar minder sterk dan in 2017.

Bouwnijverheid groeit het sterkst
De productie van de bouwnijverheid groeide in 2018 het sterkst. Ook de zakelijke dienstverlening groeide aanzienlijk en daarbinnen vooral weer de uitzendbranche. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die het CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw toe. De toename vlakt wel af.

Uitvoer
De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2018 met 2,7 procent minder hard dan in het voorgaande jaar. Toen lag de export 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd dan in 2017. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de uitvoer van Nederlands product.

De invoer van goederen en diensten lag ook 2,7 procent hoger dan in 2017. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2018 minder sterk bij aan de bbp-groei dan in 2017.

Beeld: Pxhere