In een gisteren gepubliceerde open brief worden Europese regeringsleiders opgeroepen om gezamenlijk tot een duidelijke Europese strategie voor de industrie te komen. Een strategie die tegenover die van andere grootmachten kan worden gezet, zoals Amerika, India en China. De brief wordt gesteund door 36 Europese en 396 nationale belangenverenigingen van industrieën, en is namens de Nederlandse metallurgische industrie mede-ondertekend door VNMI. De kernboodschap van de oproep is: zet de industrie bovenaan de politieke agenda. Om dat te bereiken zouden de regeringsleiders op drie manieren in actie moeten komen.

Allereerst zouden de regeringsleiders er bij de Europese Commissie op aan moeten dringen om de industrie op de shortlist te zetten van topprioriteiten van het 5-jarig Werk-Programma en een speciale Vicevoorzitter voor Industrie aan te stellen. Daarnaast moeten zij de Europese Commissie verzoeken zo snel mogelijk tot een een ambitieuze langetermijnstrategie te komen. Tenslotte moet elk jaar bij de voorjaarsvergadering van de Europese Raad deze strategie politiek worden geëvalueerd en in een politieke koers worden uitgezet, om zo de Europese concurrentiekracht te versterken.

De urgentie is volgens de ondertekenaars hoog. In Europa zijn 52 miljoen mensen direct of indirect afhankelijk van werkgelegenheid in de industrie. Na de financiële crisis in 2008 gingen miljoenen banen in de industrie verloren. Ondanks dat de crisis voorbij is, is de werkgelegenheid niet op hetzelfde niveau terug. Daarnaast zijn er verontrustende internationale trends zoals toenemend protectionisme te zien. En – zo schrijven de ondertekenaars – in concurrerende economieën als de VS, China en India is de industrie wél bovenaan de politieke agenda gezet.