Door middel van innovatieve, energiebesparende technieken kan de Nederlandse industrie tenminste 3 megaton CO2-uitstoot besparen. De grootste CO2-winst is de komende 5 jaar te behalen met technieken op gebied van warmte-integratie, ICT en flexibiliteit. Dit meldt VMT naar aanleiding van een validatiestudie van Royal HaskoningDHV en PDC. De studie is uitgevoerd in opdracht van FME en VEMW die samenwerken in ‘Project 6-25’.

Het uiteindelijke doel was in eerste instantie om 6 megaton CO2-uitstoot te besparen in 2025. Uit het onderzoek blijkt nu dat 3 megaton realistisch is. De onderzoekers opperen enkele innovatieve technologieën voor proces efficiency zoals het slim gebruiken van sensoren, data en kunstmatige intelligente, het terugwinnen van restwarmte op lagere temperaturen en energie-efficiënte magneetkoppelingen.

Veranderingen in infrastructuur
Ook technologieën als ICT en elektromotorssystemen bieden potentieel en kunnen breed toegepast worden. Daarnaast een technologie als hybride boilers, mits er voldoende aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk is. Om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te voldoen moet Nederland in 2030 19.4 megaton aan CO2-emissie reduceren. Veel van de reductiemaatregelen vragen om veranderingen in infrastructuur die pas eind 2025 gerealiseerd zullen zijn. De vijftien bestudeerde technologieën kunnen tot 3 Mton CO2 besparen zonder dat nieuwe infrastructuur (bv voor H2) of nieuwe wetgeving nodig is. Dit is 15 procent van de 19.4 Mton die de Nederlandse industrie moet reduceren. Als de terugverdientijd van 5 naar 10 jaar kan, is een extra 1 megaton besparing mogelijk.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay