fmeVorige maand werd bekend dat Tata Steel gesprekken voert met het Duitse ThyssenKrupp. Inzet van die gesprekken zijn de Europese activiteiten van Tata. Volgens de Indiase staalreus wordt een verregaande vorm van samenwerking verkend, of zelfs een fusie. Dat bericht veroorzaakte veel onrust bij vakbonden en medewerkers van ThyssenKrupp in Duitsland. Deze week demonstreerden zevenduizend staalwerkers in Duisburg tijdens een vergadering van de bedrijfstop om zich te verzetten tegen een mogelijke fusie met Tata Steel. Ook medewerkers van Tata Steel Nederland in IJmuiden zijn ongerust. Op 15 september voeren zij actie voor deur van de Tata Nederland-directie, om medezeggenschap in de gesprekken op te eisen. In Nederland krijgen zij steun uit onverwachte hoek. FME – de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie – laat vandaag in een opiniestuk in het Financieele Dagblad weten dat zij vindt dat het kabinet er alles aan zou moeten doen om Tata Steel Nederland in volle omvang hier te houden.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink schrijft in haar ingezonden stuk:

Tata Steel Nederland biedt hoogwaardige werkgelegenheid aan 12.000 werknemers en aan evenzoveel werknemers bij de toeleveranciers. Ontwikkeling van nieuwe technologie gebeurt in IJmuiden door eigen r&d-mensen, in samenwerking met industriële partners, mkb-bedrijven en Nederlandse technische universiteiten. Fundamenteel voor dit succes was en is de autonome positie van Tata Steel Nederland binnen het Tata-concern. Door die positie kon de in Nederland gegenereerde winst geïnvesteerd worden in de toekomst van onze vaderlandse staalindustrie. Deze verworven positie komt in het geding bij een mogelijke samenvoeging met het staalbedrijf van het Duitse ThyssenKrupp, waarover de moedermaatschappijen van de beide concerns momenteel in gesprek zijn.

Hamming-Blueming spreekt de angst uit dat er na een eventuele fusie arbeidsplaatsen en industriële innovatie voor Nederland verloren kunnen gaan. De Duitse bonden zullen druk uitoefenen om werkgelegenheid in Duitsland te behouden en dit kan ten koste van IJmuiden gaan. De Nederlandse directie van Tata heeft juist de afgelopen jaar veel geïnvesteerd in moderne, innovatieve en duurzame productiemethoden. Het zou volgens de FME daarom doodzonde zijn dat deze onder fusiedruk naar Duitsland zouden verdwijnen. Ze betoogt daarom:

De Nederlandse staalindustrie is technologisch hoogwaardig en behoort tot de wereldwijde koplopers op het gebied van productinnovatie en duurzaamheid. Tata Steel Nederland, het voormalige Koninklijke Hoogovens, speelt daarin een prominente rol. … Duitse, Franse en andere overheden schromen niet om op te komen voor nationale industriële belangen. Het is nu tijd dat ook onze overheid dat doet. Het kabinet moet in de bres springen voor het behoud van de unieke positie van een Nederlands staalbedrijf, binnen welke samenwerking dan ook.