Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vandaag met aantal berichten naar buiten, die laten zien dat de economie aantrekt. Zo groeiden de export, de werkgelegenheid en het bbp en nam het aantal faillissementen verder af. In de zogenaamde Conjunctuurklok – waarin het CBS een algemeen beeld van de Nederlandse economie geeft – presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Export

Het volume van de goederenexport was in december 6,1 procent groter dan in december 2015. De stijging is opnieuw iets groter dan in de voorgaande maand. In december groeide vooral de export van chemische producten, machines en aardgas. Ook de vooruitzichten zijn positief: volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari gunstiger dan in december, maar iets minder gunstig dan in januari. Dat de voorruitzichten beter zijn heeft te maken met de ontwikkeling van de wisselkoersen. Ook het oordeel van Nederlandse en Europese producenten over de buitenlandse orderpositie en het Europese en Duitse producentenvertrouwen zijn gunstiger dan in december.

Bbp

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is vooral te danken aan de uitvoer en aan de consumptie van gezinnen. Het groeicijfer is gebaseerd op de eerste berekening van het bbp met de gegevens die nu beschikbaar zijn. Het is het elfde kwartaal op rij dat het bbp groeit. Volgens de eerste berekening was het bbp 2,3 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2015. Deze groei is vooral te danken aan de hogere consumptie van gezinnen en de uitvoer. De investeringen in vaste activa krompen daarentegen.

Werkgelegenheid

Het aantal banen is in het vierde kwartaal van 2016 met 53 duizend toegenomen. Dat is de grootste groei in vijf jaar tijd. Verder steeg het aantal vacatures in het vierde kwartaal met 8 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. In het laatste kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 10,1 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal 306 duizend banen bijgekomen: 278 duizend werknemersbanen en 28 duizend banen voor zelfstandigen. In die periode is elk kwartaal sprake geweest van groei.

Faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven daalde ook. In januari 2017 zijn er 7 bedrijven minder failliet verklaard dan in december 2016. In december daalde het aantal faillissementen met 85. De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste faillissementen. Relatief gezien werden er in januari veel faillissementen uitgesproken in de vervoer- en opslagsector.

Foto: Franklin Heijnen