Het generatiepact tussen werkgevers en werknemers dat in april is afgesloten is nu al een succes vindt FNV. Het pact regelt dat ouderen in de metaal de gelegenheid krijgen minder te werken in ruil voor baankansen voor jongeren. Vakbonden zien in het generatiepact een belangrijk middel om oudere werknemers gezond naar hun pensioen te brengen. 

Ook Metaalunie is enthousiast. Jos Kleiboer van de werkgeversorganisatie, laat in het AD weten: “Het is een feit dat langer werken niet vanzelf gaat, zeker in de metaal. Het is vaak zwaar werk en mensen zijn soms al op hun zestiende begonnen met werken. Als je die mensen kunt ontzien door ze een dag minder te laten werken, dan kan dat zeker helpen.”

Niet later met pensioen

Eerder deze week pleitte voorzitter Fried Kaanen van de Koninlijke Metaalunie in het FD al dat de politiek pas op de plaats moet maken met verhoging van de AOW-leeftijd. Niet alleen voor zware beroepen, zegt hij in het FD. “Ook voor veel mensen in een administratieve rol maakt de automatisering het geestelijk zwaarder om door werken tot na je 67ste.” Zijn collega Doekle Terpstra van Uneto VNI zegt te vrezen dat er een tweedeling ontstaat tussen hoogopgeleide werknemers die het zich financieel kunnen permitteren eerder te stoppen met werken en laagopgeleide die niet in die positie zitten.