De inkoopmanagers van de Nederlandse industrie zijn van mening dat de groei in de industrie onverminderd doorzet. De zogenaamde Purchase Managers Index (PMI) van branchevereniging NEVI, daalde weliswaar licht van 62.4 in november, maar het cijfer van december blijft nog steeds ruim boven het vorige record van februari 2011.

De stijging van de productieomvang was slechts iets kleiner dan het recordniveau van november en was daarmee de één na grootste die ooit gerapporteerd werd. De nieuwe orders lieten de op drie na grootste stijging sinds het begin van het onderzoek zien en de stijging van de exportorders werd alleen in april 2010 overtroffen.

De groei van de werkgelegenheid bereikte voor de derde maand op rij een hoogtepunt. Ondanks de toename van de productie, bereikte de toename van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk het hoogste niveau sinds februari 2007. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk steeg in de grootste mate sinds februari 2007.

De uitbreiding van de inkoopactiviteiten was een van de grootste die ooit gerapporteerd werden. Dit zorgde voor de grootste verlenging van de levertijden sinds september 2006.

Professor dr. Arjan van Weele van de leerstoel Purchasing and Supply Management laat in een commentaar aan het FD weten: “Deze belangrijke index voor de industriële bedrijvigheid scoorde in december een waarde van 62.2, net iets lager dan de recordwaarde van 62.4 in november. Conclusie: het groeitempo van de Nederlandse industrie is onverminderd hoog.”

Economisch analisten hechten veel waarde aan de PMI omdat deze een goede indicatie geeft van de conjunctuur. Een waarde van boven de 50 duidt op een toename van de activiteiten, een lagere waarde op krimp.