Ruimte voor de Regio. Zo luidt de naam van een voorgenomen experiment van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met het experiment wil het ministerie grote ruimte bieden aan mbo-instellingen om in samenwerking met het regionale bedrijfsleven het onderwijs nadrukkelijker aan te laten sluiten op de vraag in die regio. Maar de Koninklijke Metaalunie is niet enthousiast over het plan. Voorzitter Fried Kaanen: “Een landelijk erkend en herkenbaar diploma is essentieel voor het MKB-metaal. Onnodig veel regionale ruimte betekent dat we niet altijd kunnen inschatten wat iemand uit een andere regio kan en kent en dat leidt tot problemen. Een vakman moet overal zijn vak kunnen verstaan.”

Volgens Kaanen wordt er met dit experiment ingespeeld op het gevoel dat vastgestelde kwalificaties niet snel genoeg kunnen inspelen op regionale behoeften. “Onderwijs loopt per definitie achter op de nieuwste ontwikkelingen, maar juist door binnen de landelijk erkende kwalificaties ruimte te bieden en in de regio met elkaar in gesprek te blijven, kan snel op veranderingen ingesprongen worden. Dit experiment is daarvoor niet nodig en zorgt er juist voor dat er een wildgroei zal ontstaan aan ideeën, gevoed door individuele bedrijven zonder verbinding met landelijke ontwikkelingen/onderzoeken. De huidige structuur met kwalificaties en vrije keuzedelen werkt goed en steeds beter. Laten we dat gebruiken. En laat docenten en bedrijven daarover in gesprek gaan. Een student heeft geen behoefte aan een diploma met regionale waarde, die mogelijk landelijk geen civiel effect heeft, vanwege het gebrek aan landelijke erkenning en dekking”, aldus de Metaalunievoorzitter.

Volgens Kaanen gaat OCW ook voorbij aan de rol die de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft bij de invulling van de kwalificatiestructuur namens onderwijs en bedrijfsleven. “Dit experiment passeert SBB”, vindt hij. “SBB heeft de wettelijke taak op dit gebied en daarmee is de inbreng door de twee betrokken partijen, onderwijs en georganiseerd bedrijfsleven geborgd. SBB is bij dit experiment in een later stadium toegevoegd bij de uitvoering als ‘meedoen’ en niet ‘meedenken’ Dat is niet effectief.”