De export van goederen uit Nederland was in april 6,6% groter dan in april 2017. De groei is groter dan in januari (5,4%), februari (4%) en maart (2,2%). Dit alles blijkt uit cijfers die het CBS gisteren bekend maakte. In april 2018 groeide vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten. En volgens het CBS zijn de exportomstandigheden op dit moment zelfs nog gunstiger dan in april.

Exportomstandigheden gunstig

Het Centraal Bureau voor Statistiek monitort per maand of de omstandigheden voor export gunstig zijn, in haar Exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De exportomstandigheden in de maand juni zijn gunstiger dan april. In de radar van juni was vooral de ontwikkeling van de reële wisselkoers gunstiger dan in de radar van april. Ten opzichte van mei bleven de omstandigheden nagenoeg gelijk. De ontwikkeling van de reële wisselkoers verbeterde weliswaar, en ook waren de Europese ondernemers in de industrie iets positiever over hun buitenlandse orderpositie. Maar het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over de buitenlandse orderpositie bleef gelijk. En de jaar-op-jaargroei van de Duitse industriële productie was kleiner dan een maand eerder. Tenslotte was het vertrouwen van producenten in Duitsland en in de eurozone iets minder positief.