De teneur van de berichten over de economische toestand van de Duitse economie in het algemeen, en de industrie in het bijzonder, wordt steeds somberder. Vandaag bleek uit nieuwe statistische data van de Duitse regering dat de Duitse industrie in mei ruim 2 procent minder nieuwe opdrachten had gekregen, dan in de maand ervoor. En vergeleken met mei vorig jaar is er zelfs een daling van 5 procent te zien. Met name het aantal bestellingen van buiten de EU is flink afgenomen. De vertegenwoordiger van de Duitse metaalindustrie – Gesamtmetall – roept de minister van economie Peter Altmaier op tot aftreden.

Altmaier wil er voor gaan zorgen dat er in de Duitse industrie nieuwe ‘nationale en internationale kampioenen opstaan’, en wil daarvoor geld vrijmaken. Volgens de metaalindustrie zijn de maatregelen van de minister volstrekt onvoldoende. De voorzitter van Gesamtmetall Rainer Dulger noemt de CDU-politicus in een krantenartikel “de zwakste minister, die zich overgeeft aan fantasieĆ«n en goed is in mooie toespraken, maar verder niets doet”.

Een artikel in de Frankfurter Algemeine is minder negatief over de economische toestand in de industrie: “Geluiden dat er een recessie aan zit te komen, zijn – zoals de zaken er nu voorstaan – nog steeds ongegrond. Economen wijzen op de nog steeds goede binnenlandse economie, vooral in de bouwsector.”

Foto Peter Altmaier – Olaf Kosinksky