De kritiek op Donald Trump en zijn voornemen om restricties op de import van staal te zetten zwelt aan. Nu is het weer de voorzitter van de Japanse ijzer- en staalfederatie – Kosei Shindo – die vandaag waarschuwt wat er op het spel staat: “Trump opent mogelijk een doos van Pandora als hij daadwerkelijk importheffingen op buitenlands staal gaat zetten. De kans is enorm groot dat er vergeldingsmaatregelen komen, waarin ook andere producten worden betrokken. De EU heeft daarmee al gedreigd. De Chinezen ook. We moeten wereldwijd vrezen voor een kettingreactie aan protectionistische maatregelen.”

Japan is geen grote staalexporteur naar de VS. Amerika importeert 30 miljoen ton staal, waarvan 2 miljoen ton uit Japan: “Onze producten vormen geen enkele bedreiging voor Amerikaanse nationale veiligheid. Het gaat om staalproducten met een hoge toegevoegde waarde, die alleen Japan kan exporteren.” Shindo refereert hiermee aan het zogenaamde 232-onderzoek dat Trump op dit moment laat uitvoeren. Dat onderzoek bekijkt of de import van een product gevaar oplevert voor de nationale veiligheid van de VS. Als dat zo is, kan de president maatregelen treffen. Veel analisten vinden dat met dit onderzoek Trump een paardenmiddel inzet om handelsbarrières op te werpen.

Het is niet voor het eerst dat een nationale federatie van staalbedrijven de klok luidt. De Chinese Iron and Steel Association waarschuwde onlangs in een groot Chinees dagblad dat ‘Amerika te maken krijgt met tegenmaatregelen als het aanvullende importheffingen op Chinees staal gaat uitvaardigen. De kans is groot dat Amerikaanse auto’s en agro-producten door China op de korrel zullen worden genomen.’

Niet alleen buitenlandse regeringen en belangenclubs waarschuwen Trump. Ook in eigen lands is de kritiek op het voorgenomen handelsbeleid groot. Ben Bernake,  de voormalig president van de Amerikaanse centrale bank, heeft ernstige kritiek geuit. Ook ontving Trump een brief van vijftien voormalig economisch adviseaurs van het Witte Huis, met daarin de oproep geen handelsrestricties op staal en aluminium uit te vaardigen.

Foto: Tax free signing in Tokyo