Het Amerikaanse handelsministerie heeft laten weten dat het een onderzoek naar staalimport heeft afgerond. De bevindingen zijn naar president Trump gestuurd die nu 90 dagen heeft actie te ondernemen. In het rapport staat een antwoord op de vraag of de Amerikaanse binnenlandse veiligheid in het geding is, omdat het land te afhankelijk is geworden van buitenlandse import van staal. Trump wil zijn eigen staalindustrie beschermen en heeft om dit rapport gevraagd. Als er in de bevindingen aanleiding wordt gegeven, mag Trump het rapport gebruiken om verregaande protectionistische maatregelen te treffen tegen staal uit onder meer Azië en Europa.

Trump gaf zijn handelsministerie in april vorig jaar de opdracht om te kijken of de Amerikaanse staalindustrie beschermd zouden kunnen worden onder een paragraaf van de handelswet, ‘section 232’. In deze sectie staat dat de regering verregaande maatregelen mag treffen, als import van een bepaald product een bedreiging vormt voor de binnenlandse veiligheid van Amerika. Volgens Trump zou dat het geval zijn met staal uit onder meer Azië en de EU.

Een onderzoek onder sectie 232 is bijzonder te noemen. Er zijn in het verleden wel vaker 232-onderzoeken bevolen door presidenten, maar slechts in hele uitzonderlijke gevallen leidden deze tot maatregelen, omdat de diplomatieke gevolgen voor de relaties met andere landen verstrekkend zijn. In de gevallen dat er wel wetgeving kwam naar aanleiding van een 232-onderzoek ging het vaak om olie-embargo’s tegen zogenaamde terroristische staten zoals Iran en Libië.

Analisten zijn bang voor een handelsoorlog als de Amerikanen sectie 232 gebruiken om importheffingen of -quota’s af te kondigen tegen staal uit bevriende naties. Hoewel Trump in toespraken vaak zijn pijlen richt op China, gaat dit onderzoek verder. Chinees staal begroot maar 3% van de Amerikaanse import. Analisten redeneren dat maatregelen van de Amerikanen alleen effectief kunnen zijn, als ook import uit landen als Japan, Zuid Korea en Duitsland wordt aangepakt. Namens Duitsland heeft de EU al laten weten dat het Amerikaanse handelsmaatregelen zal ‘vergelden’.