De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) wil een onderzoek van de Europese Commissie naar de oneerlijke concurrentie bij elektriciteitstransport niet afwachten, dat minister Verhagen gisteren aankondigde in zijn brief aan de Tweede Kamer. De VNMI roept op tot actie van de zijde van de Nederlandse regering om zonder dralen in Nederland een aan Duitsland gelijkwaardige regeling in te stellen. Lees verder

De verplichting om per 1 juli 2012 een CE-markering af te geven voor staal- en aluminiumconstructies en onderdelen daarvan, is met twee jaar uitgesteld. De co-existentieperiode is vorige week met twee jaar verlengd. Staalconstructiebedrijven doen er verstandig aan de implementatie van de norm hoog op de agenda te houden. Lees verder

De Europese staalindustrie wacht een moeilijk jaar mede door overcapaciteit, schaarse bedrijfskredieten en toenemende import van staal van eenvoudige kwaliteit. Dat voorspellen analisten van onderzoeksbureau CRU, meldt het Financieele Dagblad. Lees verder

De pensioenen van honderdduizenden gepensioneerden in de metaal dreigen per 1 april volgend jaar te worden verlaagd met 6 à 7 procent. Pensioenfonds PMT, het grootste fonds in de metaal, noemt het onvermijdelijk dat de pensioenen worden gekort als de crisis aanhoudt. Ook PME, een kleiner fonds in de metaal, waarschuwt voor pensioenverlagingen. Lees verder

Staalfabrieken verhogen hun verkoopprijzen ten gevolge van duurdere grondstoffen en andere kostprijs bepalende factoren. De staalhandel merkt deze prijsverhogingen aan de inkoopszijde en verhoogt om die reden de bruto verkoopprijzen. Zullen deze verhoogde staalprijzen stand houden? Lees verder

Als eind deze maand de eerste loonstrookjes van dit jaar binnenkomen, wordt het vooral voor oudere werknemers in de metaal en de bouw schrikken. Omdat hun pensioenfondsen in zwaar weer verkeren, gaan zij er meer op achteruit dan anderen. Dit blijkt uit gegevens van salarisverwerker ADP. Lees verder

Bestuurders van productiebedrijven vrezen de impact van grondstofschaarste. Vooral de geopolitieke ontwikkelingen baren grote zorgen. Bestuurders van de grote wereldwijde productiebedrijven vrezen dat de impact van grondstofschaarste op hun bedrijfsvoering de komende vijf jaar zeer sterk zal stijgen. Veertien mineralen en metalen krijgen de stempel kritisch.

Lees verder

De vandaag gepubliceerde economische barometers, die maandelijks de stemming in de metaalindustrie weergeven, bevestigen het beeld dat de Nederlandse economie momenteel krimpt. Lees verder

Tijdens de jaarbijeenkomst van het Aluminium Centrum, op 10 november, benadrukte directeur Jeroen van Dorp in zijn openingstoespraak het belang van het Aluminium Centrum als keten van samenwerkende partijen. Lees verder

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2012. Hier de nieuwe bedragen Lees verder

De industrie behaalde in september 13 procent meer omzet dan een jaar eerder. In augustus bedroeg de groei 16 procent. De door de industrie verkochte producten waren bijna 10 procent duurder dan in september 2010. Lees verder

Onzekerheid over de Europese schuldencrisis lijkt zijn uitwerking ook op het mkb-metaal niet te missen. De uitkomsten van de nieuwste Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie zijn voor het eerst sinds 2009 slechter dan het kwartaal ervoor. Lees verder

‘s Werelds grootste staalproducent ArcelorMittal  voorziet een daling van de vraag naar en prijs van staal in het huidige kwartaal, vanwege de toenemende zorg over de wereldwijde economische vooruitzichten. Lees verder

Meer informatie over vitaliteitsregeling

Het kabinet heeft maatregelen uitgewerkt om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten. Dit zogeheten vitaliteitspakket, zal geleidelijk worden ingevoerd in 2012 en 2013. De vitaliteitsregeling gaat er – kort samengevat – als volgt uitzien: Lees verder

De NEVI PMI, de inkoopmanagersindex voor de industrie, is in september gedaald naar 48.9. Dit betekent dat voor het eerst in 26 maanden de bedrijfsomstandigheden zijn verslechterd. De maandelijkse barometers die met name voor de metaalsector van belang zijn, zitten net boven of net onder de kritische grens van 50 punten. Een positieve uitzondering hierop vormen de leveranciers van machines en gereedschappen. Lees verder

De prijs van koper is recentelijk gedaald tot het laagste niveau sinds juli 2010. Zorgen over de economische groei in Europa en Azië drukten de vraag naar het metaal dat vooral in de bouw- en energiesector wordt gebruikt. Lees verder

De stemming onder ondernemers in de industrie is in september verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg van -3,3 in augustus naar -0,5 in september. In de voorgaande vijf maanden nam het producentenvertrouwen nog af. Lees verder

De Koninklijke Metaalunie is op hoofdlijnen te spreken over de keuzes die dit kabinet maakt in de Miljoenennota. Zo wordt er wat de Metaalunie betreft in voldoende mate aandacht besteed aan innovatie en onderwijs. De budgetten en investeringen laten zien dat dit kabinet ondernemers-minded is. Wel plaatst de Metaalunie kanttekeningen bij de onduidelijkheid van het werkelijk uit te voeren beleid zoals bij innovatie het geval is. De gevolgen ervan voor mkb-metaalbedrijven zijn daarom lastig te duiden. Lees verder

 Bij staalbedrijf Tata Steel IJmuiden verdwijnen de komende vier jaar circa duizend voltijdbanen. Dat maakte het bedrijf woensdagmiddag bekend. Tata Steel streeft ernaar dit zonder gedwongen ontslagen te doen. Lees verder

De Federatie Productie Technologie (FPT) en de Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen (Vimag) introduceren samen met VNU Exhibitions Europe de nieuwe vakbeurs MetaalExpo. Dit is een beurs voor de metaalindustrie. Lees verder